SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2019

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2019 (SEURATUKI) -LINKKI
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.
Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.
Nyt on hyvää aikaa suunnitella mihin aiotte hakea. Haetteko yksin vai kenties naapuriseuran kanssa?

Hakuaika alkaa 12.11.2018
Hakuaika päättyy 14.12.2018 klo 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 4 miljoonaa euroa, jos eduskunta vuoden 2019 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.
Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2019 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.
Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001).

OKM  (ylläoleva linkki) sivulta löytyy lisäinformaatiota näistä aiheista:
- Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu
- Miten avustusta haetaan
- Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan
- Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy
- Miten tuloksista ja avustusten käytöstä raportoidaan
- Myönnetyt avustukset